CHÍNH SÁCH BẢO MẬT LUXTOY.VN

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn mua hàng trên trang web của chúng tôi. Khi bạn mua hàng trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ chính xác. 

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?
LUXTOY.VN sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: giao hàng, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?
Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.